Dla Inwestorów i Projektantów

Mnogość rozwiązań technologicznych sprawia, że do Inwestora należy wiodąca rola w określeniu wymagań odnośnie modelu BIM.

Podczas etapu przygotowywania przetargu Inwestor powinien stworzyć dokument zawierający jego wymagania odnośnie zbierania, tworzenia, udostępnienia oraz wykorzystania informacji (EIR ang. Employer’s Information Requirements ).  Naszym zadaniem, będzie pomoc Państwu w opracowaniu tego dokumentu na podstawie zarówno Waszych wymagań jak i możliwości łańcucha dostaw.

Dokument ten będzie zawierał podstawowe informacje o projekcie, zakresie prac do wykonania, główne założenia harmonogramu, wymagania odnośnie poziomów dokładności elementów modelu dla poszczególnych etapów realizacji, wymagania odnośnie kompetencji uczestników procesu modelowania, planowanie pracy i segregacja danych, koordynacja informacji międzybranżowych, założenia procesu kolaboracji, zasady bezpieczeństwa i dostępu do informacji,  rodzaje oprogramowania, dane wymagane do zarządzanie obiektem etc.

Naszym zadaniem będzie również pomoc w opracowaniu Planu Realizacji BIM (BIM Execuction Plan), który będzie zawierał następujące informacje:

 • Dane Projektu i zakres prac
 • Uczestnicy procesu i ich zakres prac oraz odpowiedzialności
 • Zbiór modelowanych informacji wymaganych przez Dokumenty Kontraktowe
 • Etapowanie prac i segregacja danych
 • Koordynowanie informacji między branżowych / zasady współpracy pomiędzy uczestnikami procesu
 • Główne założenia harmonogramu / kamienie milowe
 • Konwencje nazewnictwa danych (pliki, warstwy, obiekty, rysunki)
 • Cele stosowania modelu BIM
 • Wspólne srodowisko danych
 • Standardy Projektu
 • Objętości danych
 • Założone  tolerancje modelowe
 • Właściwości danych obiektowych
 • Poziom dokładności definicji elementów
 • Oprogramowanie i standardy wymiany informacji uczestników procesu