O nas

Nasza firma świadczy usługi wspierania uczestników  procesu inwestycyjnego przez pomoc w osiągnięciu optymalnego wykorzystania technologii BIM.

Swoją ofertę kierujemy do Inwestorów, Projektantów, Wykonawców, Podwykonawców i dostawców.

 

Dla Inwestorów i Projektantów

Mnogość rozwiązań technologicznych sprawia, że do Inwestora należy wiodąca rola w określeniu wymagań odnośnie modelu BIM.

Podczas etapu przygotowywania przetargu Inwestor powinien stworzyć dokument zawierający jego wymagania odnośnie zbierania, tworzenia, udostępnienia oraz wykorzystania informacji (EIR ang. Employer’s Information Requirements ).  Naszym zadaniem, będzie pomoc Państwu w opracowaniu tego dokumentu na podstawie zarówno Waszych wymagań jak i możliwości łańcucha dostaw.

Dokument ten będzie zawierał podstawowe informacje o projekcie, zakresie prac do wykonania, główne założenia harmonogramu, wymagania odnośnie poziomów dokładności elementów modelu dla poszczególnych etapów realizacji, wymagania odnośnie kompetencji uczestników procesu modelowania, planowanie pracy i segregacja danych, koordynacja informacji międzybranżowych, założenia procesu kolaboracji, zasady bezpieczeństwa i dostępu do informacji,  rodzaje oprogramowania, dane wymagane do zarządzanie obiektem etc.

Naszym zadaniem będzie również pomoc w opracowaniu Planu Realizacji BIM (BIM Execuction Plan), który będzie zawierał następujące informacje:

 • Dane Projektu i zakres prac
 • Uczestnicy procesu i ich zakres prac oraz odpowiedzialności
 • Zbiór modelowanych informacji wymaganych przez Dokumenty Kontraktowe
 • Etapowanie prac i segregacja danych
 • Koordynowanie informacji między branżowych / zasady współpracy pomiędzy uczestnikami procesu
 • Główne założenia harmonogramu / kamienie milowe
 • Konwencje nazewnictwa danych (pliki, warstwy, obiekty, rysunki)
 • Cele stosowania modelu BIM
 • Wspólne srodowisko danych
 • Standardy Projektu
 • Objętości danych
 • Założone  tolerancje modelowe
 • Właściwości danych obiektowych
 • Poziom dokładności definicji elementów
 • Oprogramowanie i standardy wymiany informacji uczestników procesu

Dla Wykonawców

Podstwowym narzędziem pracy Wykonawcy jest model 4D, który powstaje z połączenia modelu 3D z harmonogramem.

Model 4D pozwala na:

 • Wizualną prezentacja harmonogramu
 • Kalrowny, logiczny i wizualny sposób przedstawienia metodologii prac
 • Możliwość raportowania stanu faktycznego w nawiązaniu do planowanego przerobu
 • Wizualna analiza modelu pozwala na optymalizacje prac oraz wybór najbardziej logicznej sekwencji realizacji projektu
 • Możliwość podkreślenia kluczowych warunków dla terminowej realizacji prac – takich jak przekazanie terenu, prace wstępne itp.
 • Możliwość przedstawienia logistyki, dojazdów, określenie ewentualnej uciążliwości i możliwych środków zaradczych
 • Model może być wykorzystywany podczasz szkoleń BHP dla pracowników w celu dokładnego omówienia ryzyk związanych z wykonywaniem inwestycji
 • Model może być wykorzystany przy zapytaniach ofertowych do podwykonawców w celu precyzyjnego określenia zarówno zadań jak i otaczających warunków, w celu precyzyjnieszego określenia przedmiotu zamówienia

Czytaj dalej Dla Wykonawców

Blog

BIM i Lean Management

Szczupłe Zarządzanie (LM) zasadniczo stawia sobie dwa cele podczas realizacji projektu budowlanego – zmniejszenie marnotrawstwa zasobów oraz zwiększenie wartości generowanej dla Inwestora. Mechanizmy wspierania LM przez BIM można podzielić na następujące typy: bezpośrednie wsparcie celi LM przez detekcje kolizji pomiędzy modelami (architektura, konstrukcja i branże) – czyli eliminację marnotrawstwa podczas realizacji inwestycji, czy też wizualizację …