Dla Wykonawców

Podstwowym narzędziem pracy Wykonawcy jest model 4D, który powstaje z połączenia modelu 3D z harmonogramem.

Model 4D pozwala na:

  • Wizualną prezentacja harmonogramu
  • Kalrowny, logiczny i wizualny sposób przedstawienia metodologii prac
  • Możliwość raportowania stanu faktycznego w nawiązaniu do planowanego przerobu
  • Wizualna analiza modelu pozwala na optymalizacje prac oraz wybór najbardziej logicznej sekwencji realizacji projektu
  • Możliwość podkreślenia kluczowych warunków dla terminowej realizacji prac – takich jak przekazanie terenu, prace wstępne itp.
  • Możliwość przedstawienia logistyki, dojazdów, określenie ewentualnej uciążliwości i możliwych środków zaradczych
  • Model może być wykorzystywany podczasz szkoleń BHP dla pracowników w celu dokładnego omówienia ryzyk związanych z wykonywaniem inwestycji
  • Model może być wykorzystany przy zapytaniach ofertowych do podwykonawców w celu precyzyjnego określenia zarówno zadań jak i otaczających warunków, w celu precyzyjnieszego określenia przedmiotu zamówienia