BIM i Lean Management

Szczupłe Zarządzanie (LM) zasadniczo stawia sobie dwa cele podczas realizacji projektu budowlanego – zmniejszenie marnotrawstwa zasobów oraz zwiększenie wartości generowanej dla Inwestora.

Mechanizmy wspierania LM przez BIM można podzielić na następujące typy:

 • bezpośrednie wsparcie celi LM przez detekcje kolizji pomiędzy modelami (architektura, konstrukcja i branże) – czyli eliminację marnotrawstwa podczas realizacji inwestycji, czy też wizualizację skoordynowanego modelu, od koncepcji do projektu wykonawczego, w celu lepszego zrozumienia wymagań Inwestora przez Projektantów – po raz kolejny eliminuje marnotrawstwo jak również generuje wartość dodaną dla Inwestora.
 • pośrednie wsparcie celi LM przez stworzenie furtki do wprowadzenia „szczupłych” procesów – używanie modelu BIM pozwala na wspólne planowanie realizacji przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji skomplikowanych projektów, gdyż pozwala wszystkim uczestnikom na zrozumienie ograniczeń i wspólne ich przezwyciężenie
 • wsparcie pośrednie lub bezpośrednie przed dodatkowe zbiory danych wytworzone w modelu BIM – dla przykładu analizy kosztów cyklu życia obiektu

Dodatkowymi wartościami przy stosowaniu BIM and LM, które warto rozważyć są:

 • skupienie się na korzyściach długofalowych
 • wizualizacja celu projektu i spodziewanych rezultatów
 • narzędzie do zarządzania wymaganiami Inwestora
 • wykorzystanie symulacji i weryfikacji w projektowaniu
 • bieżąca analiza korzyści projektu
 • jasno określona struktura zarządzania
 • korzyści podczas cyklu życia
 • analiza wpływu obiektu na środowisko

Pomimo tego, że stosowanie technologii BIM wydaje się być oczywistością, ciągle pojawiają się bariery, które negują ich stosowanie takie jak:

 • brak zaangażowania kluczowych uczestników procesu
 • elementy lub całe branże niezamodelowane, bądź zamodelowane w sposób który uniemożliwia synchronizacje z modelem centralnym
 • używanie BIM tylko do jednej dyscypliny (sama architektura lub konstrukcja)
 • używanie BIM tylko do wykrywania kolizji, bez wykorzystania go jako narzędzia do planowania i kontroli modelu
 • używanie LM tylko do jednej fazy projektu (np. tylko projekt lub realizacja)
 • nie udostępnianie modelu łańcuchowi dostaw